Κούφωμα και Θερμομόνωση - Ηχομόνωση

Κούφωμα και Θερμομόνωση - Ηχομόνωση

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός κουφώματος καθορίζονται τόσο από την ικανότητά του να εμποδίζει την εισροή ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των συνδέσεων του (ιδιότητα που αναφέρεται στην αεροστεγανότητα) όσο και από την ικανότητά του να εμποδίζει την διάδοση της θερμότητας μέσω των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο.

Η θερμική μόνωση ενός κουφώματος εξαρτάται από:

Την αεροδιαπερατότητα  του κουφώματος:Εάν το κούφωμα επιτρέπει την εισροή μεγάλης ποσότητας αέρα μέσα από τις συναρμογές του, θα προκαλέσει την έξοδο θερμού αέρα ή την είσοδο κρύου αέρα (ανάλογα με τις διαφορετικές πιέσεις), με αποτέλεσμα στο χώρο να μεταβληθεί η θερμοκρασία και επομένως να υπάρχει ζήτηση για ενεργεία ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα άνεσης.

Ποιότητα του υαλοπίνακα: Οι θερμικές απώλειες, λόγω μετάδοσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια, οπότε ο υαλοπίνακας που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος ενός κουφώματος, παίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Προδιαγραφές στον τύπο του προφίλ αλουμινίου η pvc: Θερμικές απώλειες έχουμε από το πλαίσιο του κουφώματος. Τα προφίλ με μικρότερη θερμική αγωγιμότητα θα μειώσει τις απώλειες μέσα από το πλαίσιο.

Εξίσου καθοριστική για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα είναι βέβαια και ηχομόνωση. Για να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας τα κουφώματα  θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες:

  • Υψηλή στεγανότητα στον αέρα.
  • Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις
  • Τα τζάμια να είναι ενεργειακά και να έχουν τα κατάλληλα διάκενα. Η κατασκευή του κουφώματος αλλά και η τοποθέτηση στην οικοδομή να έχει πολύ καλή εφαρμογή.

Η θερμομόνωση και η ηχομόνωση, του τζαμιού είναι καθοριστικός παράγοντας. Σήμερα με τα ενεργειακά τζάμια δυο εποχών και τεσσάρων εποχών επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας και συντελεστές που προσδιορίζουν την μονάδα.