Εξωτερικές πόρτες

Τζαμωτή Επένδυση

Θωρακισμένες

Πόρτα με εξωτερική τζαμωτή επένδυση.

Τζαμωτή Επένδυση

Θωρακισμένες

Πόρτα με εξωτερική τζαμωτή επένδυση.

Τζαμωτή Επένδυση

Θωρακισμένες

Πόρτα με εξωτερική τζαμωτή επένδυση.

Ταμπλαδωτή Πόρτα N-9

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα N-5 σε σκούρο καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα N-5

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα N-5 σε καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα N-3

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα N-3 σε ανοικτό καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D10

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-10 με 2 αποχρώσεις του καφέ.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D-9

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-9 με 2 αποχρώσεις του καφέ.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D-8

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-8 σε ανοικτό καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D-4

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-4 σε ανοικτό καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D-3

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-3 σε ανοικτό καφέ χρώμα.

Ταμπλαδωτή Πόρτα D-2

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα D-2 σε ανοικτό καφέ χρώμα.

Πόρτα Wenge

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα Wenge με επένδυση laminate.

Πόρτα SI-9029

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9029 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9020

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9020 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9019

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9019 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9017

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9017 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9009

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9009 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9008

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9008 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9007

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9007 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9004

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9004 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα SI-9001

Θωρακισμένες

Πόρτα SI-9001 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Πόρτα Sbiancato

Θωρακισμένες

Ταμπλαδωτή πόρτα Sbiancato με επένδυση laminate.

Πόρτα SA-5100

Θωρακισμένες

Πόρτα SA-5100 με επένδυση αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.